Opis

Do przygotowania lekcji języka karaimskiego przygotowanych dla dzieci wykorzystano Rozmówki polsko-karaimsko-litewskie autorstwa Haliny Kobeckaitė wydane przez Karaimska Oficynę Wydawnicza Bitik w 20011 roku. http://rozmowki.karaimi.org/

Najważniejsze rozwiązania oparte o działania interaktywne to między innymi: łącznie właściwych opcji, quiz, prawda-fałsz, wybór wielu odpowiedzi, dialogi, chwyć i upuść, wypełnianie luk w zdaniach właściwym słowem, interaktywne obrazy oraz gra „memory”.