Piosenki
Typ: Mieszana
Pytania: 4
Dopuszczalna liczba podejść: Nieograniczone
Dostępne: Zawsze
Wskaźnik zaliczeń: 75%
Zdany:
POMYŚLNOŚĆ
Średni wynik 0%
Postęp: 0%