5. Jak przebiega proces nauki?

Dodane przez Bartosz Kuryłło -

Kurs dla dorosłych składa się z 25 lekcji oraz gamy ćwiczeń przyporządkowanych do każdej lekcji. Po zapoznaniu się i zakończeniu lekcji teoretycznej, student przechodzi do ciągu ćwiczeń interaktywnych weryfikujących nabytą wiedzę. Po wykonaniu każdego ćwiczenia student otrzymuje punktację uzależnioną od ilości poprawnych odpowiedzi. Każda zakończona lekcja wraz z ćwiczeniami stanowi cześć ciągu całego kursu. Uczeń może obserwować swój postęp w nauce dzięki informacji wyrażonej w procentach, wyświetlanej przy każdej lekcji w katalogu kursu. 

Jest również możliwość zapoznania się z postępem nauki w skali całego kursu. Prezentowana jest on w procentach i dotyczy zarówno ilości przestudiowanych lekcji jak i średniej zdawalności ćwiczeń. Po zakończonemu każdej lekcji wraz z ćwiczeniami następuje automatyczne przejście do następnego zadania. 

Kurs umożliwia przechodzenie, pomijanie oraz wracanie do ćwiczeń bez konieczności przerwania ciągłości nauki. Ćwiczenia ponadto można wielokrotnie powtarzać aż do osiągnięcia satysfakcjonującej punktacji.