1. Czym jest e-tilimiz?

Dodane przez Bartosz Kuryłło -

E-tilimiz jest internetową platformą do nauki języka karaimskiego. Pozwala na podjęcie w sposób indywidualny nauki po przez specjalnie do tego przygotowanych multimedialne lekcje. Kurs jest skierowany zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci oraz zawiera liczne materiały pomocnicze takie jak słowniki, rozmówki oraz nagrania audio i wideo. 

Interaktywny kurs języka karaimskiego ma za zadanie przygotować studenta zarówno do czytania teksów karaimskich jak i pisania zgodnie z zapasami gramatyki i ortografii. Kurs ma charakter naukowy, nawiązuje w swojej treści do historii oraz kultury społeczności Karaimskiej.