KARAIMSKI DLA DOROSŁYCH

KARAIMSKI DLA DOROSŁYCH

last update on: 02/27/2023

Lekcje dla dorosłych zostały przygotowane w oparciu o materiały dydaktyczne przygotowane przez dr hab. Michała Németha w formie opisu teoretycznego oraz ćwiczeń. Zostały one przygotowane w formie interaktywnych ćwiczeń, które w sposób pomagają uczącemu się na sprawdzenie swojego postępu w kreatywny sposób. Ćwiczenia kontrolne zawierają rozbudowany wachlarz form i treści.

Najważniejsze rozwiązania oparte o działania interaktywne to między innymi: łącznie właściwych opcji, quiz, prawda-fałsz, wybór wielu odpowiedzi, dialogi, chwyć i upuść, wypełnianie luk w zdaniach właściwym słowem, interaktywne obrazy oraz gra „memory”.

Dodatkowo po zakończeniu całego kursu językowego, uczący się może otrzymać certyfikat świadczący o pobranej nauce.

Literatura